Privacyverklaring

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Marine Power Drechtsteden B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Privacy declaration

Cookies, or similar techniques, which we use Marine Power drechtsteden B.V. uses only technical and functional cookies. And analytical cookies that do not infringe your privacy. A cookie is a small text file that the first visit to this website is stored on your computer, tablet or smartphone. The cookies we use are necessary for the technical operation of the website and your ease of use. They make sure that the website is working properly and remember your preference settings. Also we can optimize our website. You can opt out of cookies by your internet browser so that it does not save cookies more. In addition, you can also all information previously stored via your browser settings delete.