Uitbouw Caterpillar C18 tijdens vaart

Nadat onze monteur een analyse heeft gedaan is besloten de Caterpillar C18 generator motor uit te bouwen zodat een complete revisie kan worden uitgevoerd. Om de overlast voor onze relatie te beperken is besloten de motor uit te bouwen tijdens de vaart.

After analysis, our mechanic decided to build the Caterpillar C18 generator engine out of the ship for a complete overhaul. In order to limit the impact for our customer, our mechanic build out the engine during the trip.