Emissiemetingen in het weekend


Ook in het weekend draait Marine Power Drechtsteden door...
Dit weekend een emissiemeting uitgevoerd aan boord van een tanker op een Cummins QSK38M1 1400 BHP @ 1600 RPM.
De rederij is zicht bewust van de verantwoording t.b.v. uitlaatgassen uitstoot en wil eens per jaar een "APK" (emissie) keuring laten uitvoeren of de emissie uitstoot conform opgave motor fabrikant is en blijft. In de nabije toekomst zullen deze jaarlijkse emissie metingen dagelijkse service worden (stage V).

This weekend an emission measurement performed on board a tanker on a Cummins QSK38M1 1400 BHP @ 1600 RPM. The shipping company is aware of the accountability for exhaust gases and wants to perform a once a year emission inspection to check if emissions are  in accordance with the emission of contents engine-manufacturer and remains.  In the near future, this annual emission measurements becomes a daily service (stage V).